מאמינים בבחירה!

מתוך הבנה לנפשו של הילד בגן הנסיך הקטן אנו מחזקים "מתן זכות בחירה", מתוך ראיה זו אנו מאפשרים לילדים לבחור בין שתי אפשרויות קיימות בשלל סיטואציות, וזאת בתוך מסגרת סדר היום.

מה יש לילד לבחור?

לבחור בין ממרח חומוס לממרח גבינה, בין משחק בשטיח או ליד שולחן, בין לעיין בספר או לשבת לארוחת הבוקר.

מצאנו שילדים צומחים מתפתחים ומגלים תחושת עצמאות מתוך ההעצמה שניתנת להם, דבר אשר מונע תסכולים, מעצים את הילד ומקרב בין הנפשות שפועלות בגן.

בזכות הדברים האלה ועוד לומדות הגננות על נפש הילד והילד יודע שיש לו מקום וקולו נשמע ונחשב.

"חנוך לנער על פי דרכו " איננה קלישאה אצלנו כי אם דרך חשיבה ופעולה!